Reactie op berichtgeving in de media over zonnepanelen

 

Op dinsdag 19 februari verscheen in de diverse media het bericht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten (NVWA) over brandgevaar bij zonnepanelen. Het nieuws is ook overgenomen door onder andere het acht uur journaal. Het Algemeen Dagblad heeft daar nog een schepje bovenop gedaan door de zonne-energie branche af te schilderen als een branche waarin 'veel cowboy's werkzaam zijn' en dat 'beloofde rendementen vaak niet worden gehaald'. Wij willen graag reageren op deze in onze ogen zeer tendentieuze berichtgeving.

 

Brandgevaar

De berichtgeving hieromtrent betreft specifieke zonnepanelen van Scheuten Solar waarin junction boxes (kastjes aan de achterzijde van het paneel) zijn verwerkt van het merk Alrack, type Solexus.

 

Olasol heeft deze panelen nooit geleverd noch producten waarin deze junction boxes zijn verwerkt. Wij voeren sinds ons bestaan hoofdzakelijk ET-Solar zonnepanelen en hebben hierin een bewuste keuze gemaakt op basis van kwaliteit, verzekerde garanties en opbrengst. Dit merk is gekeurd door het VDE, een grote wereldwijde keuringsinstantie bevoegd tot alle IEC keuringen (The International Electrotechnical Commission). VDE is een concurrent van KIWA en laat nu net KIWA zich ook kritisch over de branche uitlaten.

 

KIWA heeft het nodig gevonden het vuur letterlijk op te stoken waarbij wij de mening zijn toegedaan dat dit voortkomt uit enige frustratie. KIWA heeft als keuringsinstantie nooit een voet aan de grond gekregen bij zonnepanelenproducenten. De enige die hierin een grote rol spelen zijn TUV en VDE. Alle panelenfabrikanten laten hun IEC testen door één van deze partijen uitvoeren.

 

Op de site van KIWA staat nu een lijstje met fabrikanten die zij zogezegd goedkeuren. Van de honderden fabrikanten staat hier slechts een zeer kleine selectie op. Het valt op dat er veel exotische fabrikanten tussen staan en slechts één van de top 10 gerenomeerde solar fabrikanten. Wat vooral opvalt is dat Nedap ook vernoemd staat als door KIWA goedgekeurde omvormers. Nedap (Nederlandse Apparaten) die momenteel een terugroepactie doet omdat haar omvormers.............. brandgevaarlijk zouden zijn!

 

Cowboy's en beloofde rendement

KIWA schrijft eveneens dat veel Nederlandse installaties van ondeugdelijke kwaliteit zijn. Ook dit vinden wij heel erg kort door de bocht. De installatie hoort thuis bij een professionele installateur. Olasol is zo'n installateur en wij zijn uitsluitend gespecialiseerd in zonne-energie. Het is voor ons dus geen 'bijproduct'. U kunt er bij ons van op aan dat u om te beginnen een uitstekend zonnepaneel aanschaft. Zoals uit de bijlage bij deze mail blijkt leveren wij volgens een test van het Duitse Photon Magazine zelfs het best presterende paneel. Het paneel brengt 15% meer op dan beloofd.

 

Ook de omvormers die wij leveren zijn met zorg, op basis van duurzaamheid en kwaliteit geselecteerd. Wij voeren drie merken waarbij Power One marktleider is in Noord Amerika, SMA in West Europa en Samil Power in Australië en China.

 

Nadat alles is gemonteerd worden de zonnepanelen door ons doorgemeten om er zeker van te zijn dat tijdens het transport of tijdens de montage er geen beschadigingen zijn opgetreden.